Մեր լուծումները

SolArm-ը առաջարկում է հետևյալ լուծումները արևային էներգետիկայի ոլորտում 

Ցանցի հետ սինխրոն աշխատող արևային էլեկտրական կայաններ՝ (on-gride)

Ցանցից անկախ աշխատող արևային էլեկտրական կայաններ՝ (off-gride)

Հիբրիդային արևային էլեկտրական կայաններ (hybrid)

Ոռոգման նպատակով տեղակայված ցանցից անկախ արևային էլեկտրական կայաններ

Միկրո ինվերտորային՝ ցանցի հետ սինխրոն աշխատող, արևային էլեկտրական կայաններ

Ավտոմատ լուսավորման սարգավորումներ